Aanbod

Diagnostiek

Een psychodiagnostisch onderzoek is gericht op het in kaart brengen van de sterktes en zwaktes van een kind. Een testbatterij kan bestaan uit 1 van onderstaande testen, wanneer de hulpvraag zeer specifiek is, of uit een combinatie van testen, teneinde een breed beeld te krijgen van het functioneren van het kind.

Intelligentie
Aandacht- en concentratie
Geheugen
Beleving

Schoolobservatie

Soms is het aangewezen het functioneren van het kind te observeren binnen de schoolcontext. Een beter zicht krijgen op de relatie met klasgenoten, het gedrag binnen de klas en op de speelplaats, zorgt voor een duidelijker beeld van de problematiek, wat een meer gerichte aanpak mogelijk kanĀ  maken.

Behandeling

Eenmaal een behandelplan, op basis van de diagnostische fase, werd opgesteld en overlopen met het kind en de ouders, kan de specifieke behandeling starten. Er kan een individuele behandeling of een groepstherapie worden voorgesteld. Ook ouders worden betrokken in de behandeling en komen op afgesproken tijdstippen op gesprek. Een meer intensieve ouderbegeleiding kan, op vraag, tevens worden opgestart.
Tenslotte kunnen ook kinderen bij wie de diagnose autisme werd weerhouden en hun ouders hier terecht voor verdere begeleiding en ondersteuning.

Individuele therapie
Groepstherapie
– sociale vaardigheden
– faalangsttraining
– relaxatie
– leren leren
– stop denk doe
Ouderbegeleiding
Auticoach
Postnatale begeleiding